Natur och grönområden

Nära till Naturen!Båtastan

Var man än bor i Torsås kommun finns naturen in på oss. Vackra träd och gamla träd som är bo för ett stort antal växter och djur av varierande slag. Ett rikt fågelliv att glädjas åt. Flera vandringsleder som dagligdags nyttjas för gemensamma vandringar eller för meditativa ensamvandringar. Naturen har en läkande kraft sägs det och efter en dag i naturen har man återfått sin energi.

Kustlandskapet och havet ger oss lugn och harmoni, odlingslandskapet med betande hagar, historiska lämningar och kulturminnen för vårar tankar till gångna tider.

Se dig omkring, det finns mycket att upptäcka och som vi ska vara rädd om och vårda ömt.


Senast uppdaterad 2013-08-22

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se