solSolenergi skonsam för miljön

Solen är vår främsta och bästa energikälla, den är både gratis och koldioxidfri. Solenergi kan vi ta tillvara och omvandla till el via solceller eller värme via solfångare.

Fördelarna med solenergi är många och det finns väldigt mycket bra ytor på den befintliga bebyggelsen som går att använda. Ny mark behöver inte tas i anspråk. Vid installation av solceller sker produktionen på platsen där elen också används, vilket innebär minskade förluster i nätet.

Torsås kommun utnyttjar solens energi på sporthallens tak i Torsås, här finns en solvärmeanläggning på 40 m2 installerad sedan 2012. Kommunen har som mål att utöka användningen av denna energikälla, dock är inget bestämt i dagsläget.

Ibland vill man avskärma sig från solen och idag finns det även möjlighet att använda solceller till solavskärmning, den fungerar då ungefär som en markis samtidigt som den genererar el.

Du som bor i en villa kan spara åtskilliga kronor på att installera solenergi. Det kan dock krävas bygglov så kontakta alltid kommunens bygglovshandläggare.

Idag kan du få stöd för installation av solceller, mer info på Energimyndighetens hemsida.

Den maj -2014 var Lars Andrén i Torsås bygdegård och höll ett föredrag om Solenergi -investera i solceller, till höger under länkar hittar du bilderna som visades.

Länkarna till höger och i broschyrerna nedan finner du mer information om solen som energikälla.

Solceller i byggnader   solvärme  goda exempel  Solenergi

 

grön linje

Begränsad klimatpåverkan  miljömål Frisk luft Bara naturlig försurning

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2015-10-22
 

Kontakt

Annika Persson Åberg
Energi- och klimatrådgivare

Tfn: 0486-331 83
E-post: Annika Persson Åberg

Kalmarvägen 4
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Länkar - Energimyndigheten

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se