Energideklaration

Energideklarationen visar hur mycket energi som går åt i byggnaden. Den ger också råd om hur byggnaden kan bli mer energismart och därigenom också sänka dina energikostnader. Energideklarationen kan bidra till en bättre inomhusmiljö och minskade utsläpp av växthusgaser.

En energideklaration gäller i tio år och ska göras av en certifierad energiexpert tillsammans med byggnadsägaren. För hyres- och bostadsrättshus och lokaler gäller att deklarationen ska finnas i husets entré.

Syftet med energideklarationen är att sänka energianvändningen och att minska utsläppen av växthusgaser. Byggnader står för cirka 40 procent av Sveriges totala energianvändning.
Dessutom finns det mycket pengar att spara på åtgärder som minskar energiförbrukningen. Därför kan det löna sig att göra en energideklaration .

Energideklaration berör dig som äger:
- Flerbostadshus med hyres- och/eller bostadsrätt.
- En villa som säljs
- En annan byggnad som hyrs ut.
exempel kontor, butiker, hotell, en- eller tvåbostadshus
- Specialbyggnad över 1 000 kvadratmeter.
Exempelvis simhallar, skolor, vårdbyggnader och biografer.

Tillsynsmyndighet för energideklarationer är Boverket, länk hittar du till höger.

För energirådgivning kontakta vår rådgivare Annika persson Åberg, kontaktuppgifter till höger.  

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2014-10-10
 

Kontakt

Annika Persson Åberg
Energi- och klimatrådgivare

Tfn: 0486-331 83
E-post: Annika Persson Åberg

Kalmarvägen 4
Box 503
385 25 Torsås

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se