Vindkraftspark till havs

Energi

Energin försvinner aldrig den bara omvandlas till en ny form.

Energi kan delas upp in i förnybar och icke förnybar energi. Icke förnybar energi kommer från jordens lager och kan vara kärnkraft eller fossila bränsle som olja och kol. Förnybar energi kan vara vind, sol och vattenkraft. Men det kan även vara bioenergi från skogen.

 

Kommunen har en rad viktiga roller inom energiområdet. Till exempel att ansvara för den fysiska planeringen, förvalta fastigheter och vara en lokal miljömyndighet. På dessa undersidor kan du läsa om sådant som handlar om energi, hur man kan minska energianvändningen och hur du skyddar miljön vid användande av olika energislag.

 

Elområden

Sedan 2011 är Sverige indelade i fyra olika elområden. Detta gjordes för att EU har som mål att skapa en gemensam elmarknad i hela Europa. Dessa elområden ska stimulera till att nya kraftverk byggs där det är underskott på el, och att elnäten förstärks för att kunna föra över mer el inom Sverige. Vill du läsa mer se länkarna till höger.

 

 

 

 

 

 

 

  

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se