Sotning och brandskyddskontroll

Sotning har förekommit i Sverige nästan lika länge som vi har använt eldstäder för uppvärmning och matlagning. En stor del av alla bränder i bostäder är relaterade till just eldstäder och skorstenar. Vid sotning tas brandfarliga beläggningar bort för att minska risken för brand. Sotning är en viktig del i arbetet med att förebygga bränder i bostäder.

Tidigare innebar begreppet sotning att både rengöring och enklare brandskyddskontroll gjordes samtidigt. Sotningsverksamheten är numera uppdelad i två separata uppdrag - sotning och brandskyddskontroll. Brandskyddskontrollen får endast utföras av den som är utsedd av kommunen och som har behörighet att utföra brandskyddskontroll. Det är bara yrkesutbildade sotare med särskild vidareutbildning som får utföra brandskyddskontrollen.

Mer information om sotning, brandskyddskontroll och sotningstaxan hittar du på Räddningstjänstförbundets hemsida, se länk till höger. 

---

Förändringar inom brandskyddskontroll och sotning fr.o.m. 1 april 2016

Från och med den 1 april 2016 sker förändringar inom brandskyddskontroll och sotning i Torsås kommun. Räddningstjänstförbundet kommer att ta över och utföra brandskyddskontrollerna medan det är företaget Sotning och Ventilation i Kronoberg AB som tar över sotningen.

Brandskyddskontroll
Brandskyddskontrollen är en form av tillsyn som sker på eldstäder, skorstenar (rökkanaler), förbindelsekanaler och taksäkerhetsanordningar (stegar med mera). Den kontrollen som räddningstjänsten kommer att utföra har några tillägg så som kontroll av brandvarnare, släckredskap och information om LSO 2003:778 (lagen om skydd mot olyckor).

Kontrollen har tidigare lagts ut på entreprenad och den som vinner upphandlingen har skött såväl sotning som brandskyddskontroll.

Sotningen kommer att ligga kvar på entreprenad och från den 2016-04-01 har Sotning och Ventilation i Kronoberg AB tagit över sotningen i Torsås kommun och från den 2016-09-01 tar de över även i Emmaboda kommun.

Brandskyddskontrollens huvudsakliga uppgift är att upptäcka och förhindra risken för eldstadsrelaterade bränder och att rensning av rökkanaler kan ske utan risk för fallolyckor. Räddningstjänstförbundet kommer även att ge information på plats om eldningsteknik och andra eldstadsrelaterade frågor.

Kontrollen kommer att utföras okulärt men kan utökas till en fördjupad brandskyddskontroll i det enskilda fallet om det anses nödvändigt för att utesluta risk för brand.

För att utföra kontrollen behövs tillträde till tak, vind och andra utrymmen som skorstenen passerar genom fastigheten.

Sotning (Rengöring)
Den huvudsakliga uppgiften vid sotning är att ta bort brandfarliga beläggningar i eldstad och rökkanal för att förhindra brand.

Kontakt
Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås är fortfarande huvudmän för både sotning/rengöring och brandskyddskontroll. Vid frågor angående sotning/rengöring kontakta alltid den kommunala sotaren först.

Frågor rörande brandskyddskontrollen kontakta Stefan eller Fredrik via telefon (dagtid) eller via e-post (övrig tid).

Räddningstjänstförbundets ansvariga för sotning/rengöring och brandskyddskontroll är ställföreträdande räddningschef Finn Jensen, telefon 0471-24 98 82, e-post finn.jensen@rfet.se.

Hemsida: rfet.se

Sotare Niklas HanssonSotning
Sotning och Ventilation i Kronoberg AB
Fasanvägen 20
363 31 Rottne

Niklas Hansson
E-post: niklas@sotochvent.se
Telefon: 0706-26 98 96
Hemsida: www.sotochvent.se

BrandskyddskontrollanterBrandskyddskontroll
Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås
Industrigatan 1
385 34 Torsås

Stefan Nordhammer
E-post: stefan.nordhammer@rfet.se
Telefon: 0471-24 98 94

Fredrik Holmberg
E-post: fredrik.holmberg@rfet.se
Telefon: 0471-24 98 95

 

 

 

 

Kontakt sotning

Sotning & Ventilation i Kronoberg

Niklas Hansson
Tfn: 070-626 98 96
E-post: Niklas Hansson
Hemsida: www.sotochvent.se

Fasanvägen 20
363 31 Rottne

 
 

Kontakt brandskyddskontroll

Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås

Stefan Nordhammer
E-post: Stefan Nordhammer
Telefon: 0471-24 98 94

Fredrik Holmberg
E-post: Fredrik Holmberg
Telefon: 0471-24 98 95

Industrigatan 1
385 34 Torsås

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se