KaminAtt elda med ved

När ved brinner bildas sotpartiklar och kolväten som är hälsofarliga att andas in. Dessa föroreningar kan i värsta fall leta sig in i lungor och blodkärl och orsaka hjärt- och kärlsjukdomar, luftvägsrelaterade sjukdomar och cancer. Det är framförallt i tätbebyggda områden där många eldar som vedeldning orsakar dålig luftkvalitet.

Större delen av utsläppen från vedpannor är resultat av att förbränningen är ofullständig. Installation av ackumulatortank, tillsammans med lämplig eldningsteknik leder till att utsläppsmängderna kan minska med 60- 90% beroende på pannans konstruktion och ålder.
Att elda med sopor, spånskivor, målat eller impregnerat virke är förbjudet. 

Minskade utsläpp om du tänder brasan i toppen!

Eldningsbeteendet spelar roll för hur mycket luftföroreningar vedeldningen orsakar. För att minska utsläppen från vedeldning sprider nu Torsås kommun nya råd för vedeldning riktade till hushåll. Råden har tagits fram av
Naturvårdsverket och Energimyndigheten, läs mer om råden och se film på Naturvårdsverkets hemsida.

 

Viktiga saker att tänka på är att ha lagom torr ved, god lufttillförsel och se till att stapla brasan luftigt. En sak många inte vet om är att bäst förbränning och minst föroreningar blir det om man tänder brasan i toppen!

Bygganmälan

Om du som fastighetsägare planerar att göra en installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal ska du enligt Plan- och bygglagen göra en anmälan till Bygg- och miljönämnden mer information om bygganmälan finner du till höger. Har du frågor kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen, kontaktuppgifter finns till höger.

Titta på röken!

Du eldar rätt om röken är:¨

  • Nästan osynlig vid varmt väder.
  • Vitaktig vid kallt väder då vattenångan kondenserar i kylan.
  • Om röken är svart eller gul tyder det på dålig förbränning eller fel bränsle.
  • Kontrollera röken så att den inte slår ner på grannarnas hus. 

Tips till vedeldare:

  • Ta del av de anvisningarna som följer produkten.
  • Använd torr ved, d v s hugg veden ett år i förväg, lagra den sedan torrt.
  • Använd miljögodkända pannor, kaminer, braskaminer och spisinsatser.
  • Om du har vedpanna, komplettera den med en ackumulatorvolym på minst 1500 liter. Då behöver du bara elda en gång per dag för att värma huset.
  • Vid nyinstallation, ändring och reparation; kräv minst ett års garanti på utfört arbete.

 

 

 

Senast uppdaterad 2017-11-13
 

Länkar

Anmälan installation av eldstad

Brandskyddsföreningen Sverige, Elda rätt!

Naturvårdsverket, Elda rätt

Tänd brasan i toppen- Gör så här

 
 

Kontakt

Ingrid Lindell                     Bygglovshandläggare 

Tfn:0486-332 04
E-post: Ingrid Lindell

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se