KaminAtt elda med ved

Rök från vedeldning innehåller flera hälsoskadliga ämnen och en del är cancerframkallande. Utsläpp från småskalig vedeldning drabbar framförallt astmatiker och människor som lider av luftrörs- och andningsbesvär. Större delen av utsläppen från vedpannor är resultat av att förbränningen är ofullständig. Installation av ackumulatortank, tillsammans med lämplig eldningsteknik leder till att utsläppsmängderna kan minska med 60- 90% beroende på pannans konstruktion och ålder.
Att elda med sopor, spånskivor, målat eller impregnerat virke är förbjudet. 

Bygganmälan

Om du som fastighetsägare planerar att göra en installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal ska du enligt Plan- och bygglagen göra en anmälan till Bygg- och miljönämnden mer information om bygganmälan finner du till höger. Har du frågor kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen, kontaktuppgifter finns till höger.

Titta på röken!

Du eldar rätt om röken är:¨

  • Nästan osynlig vid varmt väder.
  • Vitaktig vid kallt väder då vattenångan kondenserar i kylan.
  • Om röken är svart eller gul tyder det på dålig förbränning eller fel bränsle.
  • Kontrollera röken så att den inte slår ner på grannarnas hus. 

Tips till vedeldare:

  • Ta del av de anvisningarna som följer produkten.
  • Använd torr ved, d v s hugg veden ett år i förväg, lagra den sedan torrt.
  • Använd miljögodkända pannor, kaminer, braskaminer och spisinsatser.
  • Om du har vedpanna, komplettera den med en ackumulatorvolym på minst 1500 liter. Då behöver du bara elda en gång per dag för att värma huset.
  • Vid nyinstallation, ändring och reparation; kräv minst ett års garanti på utfört arbete.

 

 

 

Senast uppdaterad 2014-12-08
 

Länkar

Anmälan installation av eldstad

Brandskyddsföreningen Sverige, Elda rätt!

Naturvårdsverket, Elda rätt

Sveriges provnings- och forskningsinstitut, Att elda rätt i vedpanna

 
 

Kontakt

Ingrid Lindell                     Bygglovshandläggare 

Tfn:0486-332 04
E-post: Ingrid Lindell

Kalmarvägen 4
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Välkommen

Öppettider:
Vardagar 08.00-16.00          

Lunchstängt 12.00-13.00.

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se