Djurhållning i tätort

Enligt de lokala hälsoskyddsföreskrifterna, §3, Frigående hönor på Garpen
krävs tillstånd för att hålla följande
djur inom tätort:

•Nötkreatur, häst, get, får eller svin
•Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
•Orm

 
Gäller inom områden med detaljplan. bestämmelserna gäller också inom områden med områdesbestämmelser även om dessa inte omfattas av detaljplan.

Syftet med tillståndskravet är att djuren inte ska orsaka problem för närboende. Djuren ska även hållas på ett ur djurskyddssynpunkt lämpligt sätt.

Tillståndet är personligt och knutet till en viss fastighet. Tillståndet kan återkallas om de kraven som ställs i tillståndet inte uppfylls.

 

 

 

Senast uppdaterad 2017-03-07
 

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tfn:0486-331 00 (vxl)
E-post: Samhällsbyggnads-förvaltningen

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se