Bygglov och fastighetsfrågor

Rött hus i Hallasjö

På dessa sidor får du information om vad som gäller för dig som vill ändra ditt hus eller din fastighet.

Samhällsbyggandsförvaltningen sammarbetar
med webbprotalen mittbygge. På mittbygge.se hittar du all information du behöver inför ett ärende som berör din fastighet, klicka på bilden mittbygge till höger (öppnas i nytt fönster).

Varför krävs det lov eller anmälan?

Bygglov och andra tillstånd finns för att skydda vår hälsa och miljö. En byggåtgärd som du gör kommer att finnas kvar under en lång tid och kan komma att beröra många människor. Byggets utformning ska passa in i omgivningen. Vi vill ha trygga miljöer ur trafiksäkerhetssynpunkt och förhindra att det uppstår problem genom exempelvis buller eller brandspridning. Att utryckningsfordon ska komma fram, hur vattenförsörjningen ordnas, hushållning med energi och tillgängligheten för funktionsnedsatta är också viktiga frågor. Allt detta granskar bygghandläggaren vid en ansökan/anmälan. 

Vid byggnation vid vatten kan det krävas strandskydd. Syftet med strandskyddet är att bevara stränderna för allmänhetens friluftsliv men även till att bevara land- och vattenområden för att de är biologiskt värdefulla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
mittbygge ansökan
 
 

Kontakt

Ingrid Lindell                     Bygglovshandläggare 

Tfn:0486-332 04
E-post: Ingrid Lindell

Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Bygglovsbroschyr (PDF)

 boverket 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se