Vass som avfall

Sedan ett par år tillbaka arbetas det aktivt med att klippa vass längs med kusten för att få ett bättre flöde på vattnet.

Och minska tillväxten av vass längs med kustbandet. Den klippta vassen blir en restprodukt som har ställt till det ibland. Oftast har vassen samlats på hög för att torka till, detta har lett till att privatpersoner har tagit det som en ”allmän” avstjälpningsplats och nya rester av organiskt material har tillkommit. På grund av detta problem har Samhällsbyggnadsförvaltningen skrivit ihop ett informationsbrev som har lämnats ut till nu aktiva inom området. Informationen finns även att hitta under följande länk.2014-06-03

Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

 Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

Vanliga frågor och svar

 Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

SMS vid driftstörningar

 Banner sms-tjänst 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se