vassVass som avfall

Vid klippning av vass kan restprodukten bli ett problem.

Torsås kommun röjer vass på uppdrag av föreningar, företag och privatpersoner. Kommunen ansvarar inte för omhändertagande av den klippta vassen utan det är upp till varje förening, företag, eller privatperson att ta om hand avfallet på ett lämpligt sätt.

Ett sätt att bli av med vassen är att lämna den på KSRR:s återvinningscentraler. Kostnaden för föreningar och företag är 250 kr per besök. För privathushåll kostar det inget.

Om det är fråga om mycket stora mängder vass så kan en container mot avgift beställas från KSRR eller någon annan avfallsentreprenör och ställas ut på plats.

Önskas vassen omhändertas på annat sätt ska detta först anmälas till Bygg- och miljönämnden. Bygg- och miljönämnden är dock restriktiv med att tillåta andra sätt.

Generellt är det endast tillåtet att elda mindre mängder trädgårdavfall eller jämförbart avfall. Vass ingår inte självfallet under denna kategori.

Vid frågor om hantering av vass som avfall se kontaktuppgifter till höger.  

 

 

 

 

 

 

 

   

  Kontakt

  Pernilla Landin
  Miljöinspektör

  Tfn: 0486-331 87
  E-post: Pernilla Landin

  Allfargatan 26
  Box 503
  385 25 Torsås

   

  Tyck till om Samhällsbyggnadsförvaltningen

   Synpunkter & förslag, Samhällsbyggnadsförvaltning 

  Vanliga frågor och svar

   Banner FAQ Sammhällsbyggnadsförvaltningen 

  SMS vid driftstörningar

   Banner sms-tjänst 

  Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se