Skolskjuts

BussEnligt skollagen är kommunen skyldig att anordna skolskjuts för elever i grundskolan (10 kap 32§) och särskolan (11 kap 31§) om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos elev eller någon annan särskild omständighet.

Föräldraansvar
Föräldrarna förutsätts ansvara för att barn förbereds och tränas på att klara sin skolväg på ett så säkert sätt som möjligt. Det innebär att barnet måste följas till skola eller hållplats under så lång tid som behövs för att barnet skall klara att gå till skolan/hållplatsen på egen hand.

Växelvis boende
En elev, vars föräldrar bor på olika adresser inom kommunen, kan ha rätt till skjuts även till den förälder han/hon inte är skriven hos, om det rör sig om växelvis boende med halva tiden hos vardera föräldern.

Skolavslutning 14 juni 2019

Hålltider för skolskjutsar årskurs F-9 (pdf)

 

 

 

Senast uppdaterad 2019-06-11
 

Kontakt

Mari Oskarsson
Tf. Skolskjutsansvarig

Tfn: 0486-334 62
E-post: Mari Oskarsson

Allfargatan 38
Box 503
385 25 Torsås

 

Tyck till om skolan

 Banner Klagomål 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se