Torsås Grundsärskola

Grundsärskolan är ett alternativ till grundskolan för de elever som inte bedöms nå grundskolans kunskapskrav, därför att de har en utvecklingsstörning. Utbildningen består av nio årskurser och omfattar utbildning i alla ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans planer.

Läroplanen för grundsärskolan är till sin första del, som handlar om värdegrund, i princip identisk med den för grundskolan. Däremot har grundsärskolan egna kursplaner som är anpassade för skolformen och till de olika behov som varje enskild elev har.

En elevgrupp i grundsärskolan är relativt liten och antalet vuxna är fler än i övriga klasser. Syftet med undervisningen i den lilla gruppen är att ge eleverna en utbildning som så långt som möjligt motsvarar den som ges på grundskolan.

 Vår pedagogik och lärandemiljö på Torsås grundsärskola, är anpassade för våra elevers behov. Kommunens ledord Delaktighet, Utvecking,Tydlighet och Trygghet,  genomsyrar verksamheten. Vi arbetar med ett strukturerat och individanpassat arbetssätt för ett livslång lärande och utgår ifrån att eleverna behöver ha gott om tid för att utveckla sina kunskaper och färdigheter.

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Den är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. I stället för enskilda ämnen omfattar träningsskolan fem ämnesområden:

  • Estetisk verksamhet
  • Kommunikation
  • Motorik
  • Vardagsaktiviteter
  • Verklighetsuppfattning 

Grundsärskolans skolgård

Mer information om grundsärskolan finns under skolverkets hemsida.

Senast uppdaterad 2019-01-29
 

Kontakt

Thomas Simonsson

Rektor grundsärskola
Tfn:0486-335 58
E-post: Thomas Simonsson

Grundsärskolan Tel: 0486-334 63

Torskolan
Box 503
385 25 Torsås

 

Tyck till om skolan

 Banner Klagomål 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se