Välkommen till Torskolan 7-9!

Torskolan 7-9Torskolans Fritidsgård

Torskolan är en nybyggd högstadieskola som invigdes den 19 augusti 2017. Skolan ligger i centrala Torsås. På skolan går ca 240 elever och personalen som arbetar på skolan är ca 30 personer.

För närvarande finns det 3 klasser i varje årskurs med elever i åk 7-9. Varje elev har en egen mentor. För åk 7 är det Mikael Darnéus, för åk 8 är det Christer Kraft och för åk 9 är det Anna Lundgren. Mentorerna hjälper eleverna med studieplanering, struktur av skolgången och att utvecklas inför framtida utmaningar.  Eleverna har minst ett samtal med mentorn per vecka. 

Vi är en "en till en" skola, vilket innebär att alla elever har en egen digital enhet (Chromebook) där mycket av undervisningen är digital.

Arbetslag
Torskolan är organiserad i arbetslag (7:ans, 8:ans och 9:ans arbetslag). Arbetslagen består av 7-11 lärare, samt 3 klasser. Arbetslagsledare för åk 7 är Sofia Arvidsson, åk 8 Anita Gottfridsson  och åk 9 Camilla Roth. Lärararbetslagen träffas varje vecka för att följa elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling i nära samarbete med mentorerna.

Elevhälsa
Torskolans elevhälsoteam består av Åsa Bornefjäll (spec ped), Carina Ramström Gustavsson (skolsköterska), Elisabeth Lindquist/Josefin Folkesson (kuratorer), Johannes Landtreter rektor. Skolläkare samt skolpsykolog deltar vid behov.

E-post
Om ni vill kontakta personal på skolan via e-post gör ni det enligt "mallen": förnamn.efternamn@skola.torsas.se

MENTORER 7-9 (Vid vissa tillfällen kan våra mentorer vara svåra att nå via telefon, försök då med att maila dem).

 

Mentor åk 8  0486-33 467  Christer Kraft  
Mentor åk 9  0486-33 468  Anna Lundgren  
Mentor åk 7  0486-33 466  Mikael Darnéus  

 

Senast uppdaterad 2018-08-27
 

Kontakt

Johannes Landtreter

Johannes Landtreter
Rektor grundskola

Tfn: 0486-335 11
E-post: Johannes Landtreter

Allfargatan 38
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Kontakt

Johannes Landtreter
Rektor Torskolan 7-9
Tfn: 0486-335 11
E-post: Johannes Landtreter

Rose-Marie Eriksson
Skolassistent
Tfn: 0486-334 14
E-post: Rose-Marie Eriksson

Besöksadress:

Kalmarvägen 9
385 25 Torsås

Postadress:
Torskolan
Box 503
385 25 Torsås

 

Tyck till om skolan

 Banner Klagomål 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se