Välkommen till "nya" Torskolan

Torskolan 7-9Torskolans Fritidsgård

Torskolan är en nybyggd högstadieskola som invigdes den 19 augusti 2017. Skolan ligger i centrala Torsås. På skolan går ca 240 elever och personalen som arbetar på skolan är ca 30 personer.

För närvarande finns det 3 klasser i varje årskurs och 1 förberedelseklass med elever i åk 7-9. Varje elev har en egen mentor. För åk 7 är det Christer Kraft, för åk 8 är det Anna Lundgren och för åk 9 är det Mikael Darnéus. Mentorerna hjälper eleven med studieplanering och att utvecklas som människa. Eleverna har minst ett samtal med mentorn per vecka.

Arbetslag
Torskolan är organiserad i arbetslag (7:ans, 8:ans och 9:ans arbetslag). Arbetslagen består av 7-11 lärare, samt 3 klasser. Arbetslagsledare för åk 7 är Anita Gottfridsson, åk 8 Camilla Roth och åk 9 Sofia Arvidsson. Lärararbetslagen träffas varje vecka för att följa elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling i nära samarbete med mentorerna.

Elevhälsa
Torskolans elevhälsoteam består av Ann-Britt Darnell (spec ped), Carina Ramström Gustavsson (skolsköterska), Elisabeth Lindquist/Josefin Folkesson (kuratorer), Johannes Landtreter rektor. Skolläkare samt skolpsykolog deltar vid behov.

E-post
Om ni vill kontakta personal på skolan via e-post gör ni det enligt "mallen": förnamn.efternamn@skola.torsas.se

MENTORER 7-9 (Vid vissa tillfällen kan våra mentorer vara svåra att nå via telefon, försök då med att maila dem).

 

Mentor åk 7  0486-33 467  Christer Kraft  
Mentor åk 8  0486-33 468  Anna Lundgren  
Mentor åk 9  0486-33 466  Mikael Darnéus  

 

Senast uppdaterad 2018-05-18
 

Kontakt

Johannes Landtreter

Johannes Landtreter
Rektor grundskola

Tfn: 0486-335 11
E-post: Johannes Landtreter

Allfargatan 38
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Kontakt

Johannes Landtreter
Rektor Torskolan 7-9
Tfn: 0486-335 11
E-post: Johannes Landtreter

Rose-Marie Eriksson
Skolassistent
Tfn: 0486-334 14
E-post: Rose-Marie Eriksson

Inger Sandbäck
Rektor Förberedelseklass åk 7-9
Tfn: 0486-334 32
E-post: Inger Sandbäck

Besöksadress:
Allfargatan 42
385 25 Torsås

Postadress:
Torskolan
Box 503
385 25 Torsås

 

Tyck till om skolan

 Banner Klagomål 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se