Välkommen till Torskolan

GrundskolanTorskolan ligger mitt i centrala Torsås. På skolan finns ungefär 200 elever och 30 lärare.

För närvarande finns det 2-3 klasser i varje årskurs och 1 förberedelseklass med elever i åk 7-9. Varje elev har en egen mentor. Mentorn hjälper eleven med studieplanering och att utvecklas som människa. Eleverna har minst ett samtal med mentorn per vecka.

Arbetslag
Torskolan har under många år varit organiserad i arbetslag (7:ans, 8:ans och 9:ans arbetslag). Arbetslagen består av 7-11 lärare, samt 2-3 klasser beroende på elevantalet i de olika årskurserna. Lärararbetslagen träffas varje vecka för att följa elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling.

MENTORER 7-9 (Vid vissa tillfällen kan våra mentorer vara svåra att nå via telefon, försök då med att maila dessa).

Mentor åk 7  0486-33 467  Christer Kraft  
Mentor åk 8  0486-33 468  Anna Lundgren  
Mentor åk 9  0486-33 466  Mikael Darnéus  

Senast uppdaterad 2017-09-04
 

Kontakt

Johannes Landtreter

Johannes Landtreter
Rektor grundskola

Tfn: 0486-335 11
E-post: Johannes Landtreter

Allfargatan 38
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Kontakt

Johannes Landtreter
Rektor Torskolan 7-9
Tfn: 0486-335 11
E-post: Johannes Landtreter

Rose-Marie Eriksson
Skolassistent
Tfn: 0486-334 14
E-post: Rose-Marie Eriksson

Inger Sandbäck
Rektor Förberedelseklass åk 7-9
Tfn: 0486-334 32
E-post: Inger Sandbäck

Besöksadress:
Allfargatan 42
385 25 Torsås

Postadress:
Torskolan
Box 503
385 25 Torsås

 

Tyck till om skolan

 Banner Klagomål 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se