Välkommen till Torskolan 7-9!

Torskolan 7-9Torskolans Fritidsgård

Torskolan är en nybyggd högstadieskola som invigdes den 19 augusti 2017. Skolan ligger i centrala Torsås. På skolan går ca 240 elever och personalen som arbetar på skolan är ca 30 personer.

För närvarande finns det 3 klasser i varje årskurs med elever i åk 7-9. Varje elev har en egen mentor. För åk 7 är det Anna Lundgren, för åk 8 är det Lena Sjöstrand och för åk 9 är det Christer Kraft. Mentorerna hjälper eleverna med studieplanering, struktur av skolgången och att utvecklas inför framtida utmaningar.  Eleverna har minst ett samtal med mentorn per vecka. 

Vi är en "en till en" skola, vilket innebär att alla elever har en egen digital enhet (Chromebook) där mycket av undervisningen är digital.

Arbetslag
Torskolan är organiserad i två arbetslag (gul och blå). Arbetslagsledare är Sofia Arvidsson och Emma Rooth. Lärararbetslagen träffas varje vecka för att följa elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling i nära samarbete med mentorer och elevhälsa.

Elevhälsa
Torskolans elevhälsoteam består av Åsa Bornefjäll (spec ped och tf. rektor), Carina Ramström Gustavsson (skolsköterska), Josefin Folkesson (kurator),  Skolläkare samt skolpsykolog deltar vid behov.

E-post
Om ni vill kontakta personal på skolan via e-post gör ni det enligt "mallen": förnamn.efternamn@skola.torsas.se

MENTORER 7-9 (Vid vissa tillfällen kan våra mentorer vara svåra att nå via telefon, försök då med att maila dem).

 

Mentor åk 7  0486-33 468  Anna Lundgren  
Mentor åk 8  0486-33 466  Lena Sjöstrand  
Mentor åk 9  0486-33 467  Christer Kraft  

 

Senast uppdaterad 2019-11-06

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se