Förändringar på gymnasiet

2011 reformerades den svenska gymnasieskolan. Vissa program försvann och nya program tillkom. Behörighetskraven förändrades och en ny betygsskala infördes.

Elever som gör sitt val till gymnasiet 2013 och senare har genom GY 2011 talesrätt. Talesrätten innebär att elever inte behöver målsmans underskrift vid sitt val till gymnasiet, enligt skollagen 29 kap, 12 §.

Programförändringar på gymnasiet

Det finns olika program i gymnasieskolan. Yrkesprogram där du lär dig ett yrke för att sedan kunna gå direkt ut i arbetslivet. Högskoleförberedande program som förbereder dig för studier på högskola/universitet. Väljer du ett yrkesprogram får du inte automatiskt någon högskolebehörighet men du har möjlighet att läsa till extra kurser för att få grundläggande behörighet till universitet och högskola.

Programmen som finns är:

Yrkesprogram

 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet
 • Handels- och administrationsprogrammet
 • Hantverksprogrammet
 • Hotell- och turismprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Naturbruksprogrammet
 • VVS- och fastighetsprogrammet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Högskoleförberedande program

 • Ekonomiprogrammet
 • Estetiska programmet
 • Humanistiska programmet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet
 • Teknikprogram

Introduktionsprogram

För elever som inte blir behörig till ett nationellt program finns numera introduktionsprogram med fem alternativ:

 • Preparandutbildning
 • Programinriktat individuellt val
 • Yrkesintroduktion
 • Individuellt alternativ
 • Språkintroduktionen

Behörighetskrav

För yrkesprogrammen krävs godkända betyg i matematik, svenska eller svenska som andraspråk, engelska samt fem andra ämnen.

För högskoleförberedande program krävs godkända betyg i matematik, svenska eller svenska som andraspråk, engelska samt nio andra ämnen.

Teknikprogrammet och Naturvetenskapsprogrammet kräver godkänt i kemi, fysik och biologi inom ramen för de nio ämnena.

Samhällsvetenskapsprogrammet, Ekonomiprogrammet och Humanistiska programmet kräver godkänt i religion, samhällskunskap, historia och geografi inom ramen för de nio ämnena.

Estetiska programmet har valfria ämnen inom ramen för de nio ämnena.

BETYGSSKALAN HAR FÖRÄNDRATS

Den nuvarande betygsskalan ser ut så här:  A B C D E F där A är högsta betyg. A = 20,0, B = 17,5, C = 15,0, D = 12,5, E = 10,0, F = 0.

Senast uppdaterad 2017-04-06

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se