Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning syftar till att öka elevernas självmedvetenhet och kunskap om valalternativ gällande utbildningar och yrken inför deras framtid.

Med hjälp av vägledningssamtal, information, kontakt med utbildningsanordnare, arbetsliv samt konkreta arbetslivserfarenheter skall eleverna förberedas för att kunna göra väl genomtänkta val gällande möjliga framtida karriärval.

Elever i årskurs åtta har två veckors PRAO.  Eleverna får inblick i arbetsliv och yrken för att på så sätt lära sig om dess villkor och förutsättningar.

Eleverna tar del av information om gymnasieskolan och de program och inriktningar som finns, samt gör besök på olika gymnasieskolor och gymnasiemässor.

Länkar

www.gyf.se Gymnasieskolor i Kalmar/ansökan & antagning
www.karlskrona.se/gymnasiet  Gymnasieskolor i Karlskrona/ansökan & antagning
www.framtidsvalet.se Information om gymnasiet/gymnasieval efter gymnasiet/personlighetstest
www.allastudier.se Information om gymnasiet, intressetest, eftergymnasiala utbildningar
www.gymnasieguiden.se Information om gymnasiet, inspiration, test inför val av gymnasieprogram
www.rf.se  Information om idrottsgymnasier
www.utbildningsinfo.se Valet till gymnasiet - vad händer sedan?
www.skolverket.se Information om svenska utbildningssystemet
www.csn.se Studiebidrag och studiemedel
www.mittyrke.se Tips på yrken
www.jobbafrisk.se Hur påverkar din hälsa ditt framtida yrkesval
www.yrmis.se Tips på yrken
www.gymnasiekvalitet.se  Fakta om kvalitet på program och skolor
www.studeravidare.se Information om studier vid universitet och högskolor 
www.folkhogskola.nu Information om folkhögskolor
www.studera.nu  Information om högskolestudier, behörig-
het och högskoleprov
www.arbetsformedlingen.se Yrkesbeskrivningar och intressetest        
www.gymnasieinfo.se Gymnasieprogram, yrken, test

Senast uppdaterad 2018-10-18

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se