Torsås förskolor

Förskolan SkogsgläntanSkogsgläntan

Denna förskolan består av två syskonavdelningar, Solrosen och Näckrosen. Här går barn 1-4 år.

4-åringarna flyttar våren 2018 in på Grodans förskola, Mjölnerskolan.

Vi fokuserar just nu på språket, Grön Flagg och att utveckla vår utemiljö.

Barnens intressen styr valet av teman vilket utmynnat i att vi bland annat har jobbat med Babblarna samt Gosedjurstema ht 2017.
Öppettider: 06.00-17.15

 

GrodanGroda

En 5-årsgrupp som är placerad på Mjölnerskolan i Torsås. Här skapar vi en trygg miljö innan skolstart. Det är viktigt att skapa Vi-känsla, och vi arbetar mycket med EQ - att vara en bra kompis - hur vi bemöter varandra.

Utevistelse med skogsbesök, korvgrillning. Språklekar/bokstavslekar/mattelekar. Bygg- och kontruktionslek. Arbetet med Grön Flagg. Här tränas också barnen att bli självständiga och klara så mycket som möjligt själva av- och påklädning, matsituationer mm.
Öppettider: 06.15-17.15

 

 

 

Smultronet

Förskolan Smultronet ligger på Applerumsområdet och har en lugn och naturskön miljö med närhet till skog och mark. Förskolans profil är Matte -Rörelse - Dans/Drama -Hälsa - Språk. Här finns två avdelningar med barn i åldern 1-3 år. Här finns 3 avdelningar, Röd, Blåbärsskogen och nya avdelningen Lila.
Öppettider: 06.15-17.30.

 

Förskolan VindruvanVindruvan

Förskolan Vindruvan är en fristående kristen förskola med en stor lummig trädgård mitt i Torsås samhälle. 

Målsättningen är att alla barn, varje dag, möts av en kompetent, intresserad och lyhörd personal. Vindruvan erbjuder en spännande, lärande och rolig miljö, där barnen har dagligt inflytande över verksamheten. Förskolechef Jonna Bjarting tel 0486-42150.
Öppettider: 06.30-17.00

 

 

 

Senast uppdaterad 2017-12-07
 

Kontakt

Lena Ekevy

Lena Ekevy
Förskolechef

Tfn: 0486-334 61
E-post: Lena Ekevy

Allfargatan 38
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Kontakt

Torsås förskolor

Smultronet
Tfn: 0486-334 37, 334 43
Adress: Bangatan,
385 32 Torsås 

Skogsgläntan
Trollsländan tfn: 0486-334 35
Näckrosen tfn: 0486-334 34
Solrosen tfn: 0486-334 46
Adress: Strandv 12
385 32 Torsås 

Grodan
5-årsgrupp tfn: 0486-334 43
Adress: Mjölnerskolan, Lunnagatan, 385 31 Torsås

Vindruvan
Förskolechef
Jonna Bjarting
Tfn: 0486-421 50
Adress: Karlskronavägen 2,
385 25 Torsås

 

Tyck till om skolan

 Banner Klagomål 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se