Torsås förskolor

Förskolan SkogsgläntanSkogsgläntan

Denna förskolan består av två syskonavdelningar, Solrosen och Näckrosen. Här går barn 1-4 år.

4-åringarna flyttar våren 2018 in på Grodans förskola, Mjölnerskolan.

Vi fokuserar just nu på språket, Grön Flagg och att utveckla vår utemiljö.

Barnens intressen styr valet av teman vilket utmynnat i att vi bland annat har jobbat med Babblarna samt Gosedjurstema ht 2017.
Öppettider: 06.00-17.15

 

GrodanGroda

En 5-årsgrupp som är placerad på Mjölnerskolan i Torsås. Här skapar vi en trygg miljö innan skolstart. Det är viktigt att skapa Vi-känsla, och vi arbetar mycket med EQ - att vara en bra kompis - hur vi bemöter varandra.

Utevistelse med skogsbesök, korvgrillning. Språklekar/bokstavslekar/mattelekar. Bygg- och kontruktionslek. Arbetet med Grön Flagg. Här tränas också barnen att bli självständiga och klara så mycket som möjligt själva av- och påklädning, matsituationer mm.
Öppettider: 06.15-17.15

 

 

 

Smultronet

Förskolan Smultronet ligger på Applerumsområdet och har en lugn och naturskön miljö med närhet till skog och mark. Förskolans profil är Matte -Rörelse - Dans/Drama -Hälsa - Språk. Här finns två avdelningar med barn i åldern 1-3 år. Här finns 3 avdelningar, Röd, Blåbärsskogen och nya avdelningen Lila.
Öppettider: 06.15-17.30.

 

Förskolan VindruvanVindruvan

Förskolan Vindruvan är en fristående kristen förskola med en stor lummig trädgård mitt i Torsås samhälle. 

Målsättningen är att alla barn, varje dag, möts av en kompetent, intresserad och lyhörd personal. Vindruvan erbjuder en spännande, lärande och rolig miljö, där barnen har dagligt inflytande över verksamheten. Förskolechef Jonna Bjarting tel 0486-42150.
Öppettider: 06.30-17.00

 

 

 

Senast uppdaterad 2017-12-07
 

Kontakt

Maria Karlsson
Rektor Förskolor i Torsås

Tfn: 0486-334 59
E-post: Maria Karlsson

Allfargatan 38
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Kontakt

Yvonne Häggbring
Assistent
Tfn: 0486-334 33
E-post: Yvonne Häggbring

Agneta Warme
Specialpedagog
Tfn: 0486-334 58
E-post: Agneta Warme

Postadress:

Allfargatan 38
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Kontakt

Torsås förskolor

Smultronet
Tfn: 0486-334 37, 334 55
Adress: Bangatan,
385 32 Torsås 

Skogsgläntan

Näckrosen tfn: 0486-334 35
Solrosen tfn: 0486-334 34
Adress: Strandv 12
385 32 Torsås  

Grodan
5-årsgrupp tfn: 0486-33443 Trollsländan
4-årsgrupp tfn: 0486-33453

Lunnagatan 8,385 31 Torsås

Vindruvan
Förskolechef

Tfn: 0486-421 50
Adress: Karlskronavägen 2,
385 25 Torsås

 

Tyck till om skolan

 Banner Klagomål 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se