Pedagogisk omsorg

Inom pedagogisk omsorg (familjedaghem) tar en dagbarnvårdare emot inskrivna barn under den tid då föräldrarna arbetar eller studerar. Verksamheten är i huvudsak förlagd till dagbarnvårdarens hem.

Att gräva och leka i sanden är härligt nu när snön har smält bort. Det är bra för balansen att klättra och krypa i bland buskar och snår. Vad kan man finna på marken under löven? Att vara "sakletare" är spännande.

Lekande barnBarn som leker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2016-07-13

Tyck till om skolan

 Banner Klagomål 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se