Olycksfallsförsäkring

Flicka med plåster på knätTorsås kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever, barn, barn, ungdomar och andra grupper inom Torsås kommuns verksamhetsområde.

En olycksfallsskada är en kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse (ett utifrån kommande våld mot kroppen). Denna försäkring som kommunen tecknat gäller inte för sjukdom.

Generella villkor Olycksfallsförsäkring Torsås Kommun (PDF)

Skadehantering
Skadeanmälan kan göras direkt på www.protectorforsakring.se
E-mail: skador@protectorforsakring.se
Tel: 08-410 637 00
alt skickas till: Protector Forsikring ASA, Skadeanmälan
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm

Försäkringsnummer: 261134-2.6
Försäkringsperiod: T.o.m. 2019-12-31.
Försäkringen gäller utan självrisk.

>> Se försäkringsbeskedet (PDF)

Senast uppdaterad 2018-12-04
 

Kontakt

Thomas Danielsson, ekonomichef

Thomas Danielsson
Ekonomichef

Tfn: 0486-331 41
E-post: Thomas Danielsson
Fax: 0486-331 05

Förvaltningen för ledning och administration
Allfargatan 26
Box 503
385 25 Torsås

 

Tyck till om skolan

 Banner Klagomål 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se