Två händer

Likabehandlingsplan för kommunens förskolor

Vi har som uppgift att i förskolan och skolan förmedla grundläggande värden.

Exempel på sådana är alla människors lika värde, människolivets okränkbarhet, jämställdhet mellan män och kvinnor, individen frihet och integritet samt solidaritet med svaga och utsatta.

Under länkar till höger kan du läsa den likabehandlingsplan som gäller för Torsås kommuns förskolor.

Senast uppdaterad 2015-07-08
 

Kontakt

Lena Ekevy

Lena Ekevy
Förskolechef

Tfn: 0486-334 61
E-post: Lena Ekevy

Allfargatan 38
Box 503
385 25 Torsås

 

Tyck till om skolan

 Banner Klagomål 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se