Två händer

Likabehandlingsplan för kommunens förskolor

Vi har som uppgift att i förskolan och skolan förmedla grundläggande värden.

Exempel på sådana är alla människors lika värde, människolivets okränkbarhet, jämställdhet mellan män och kvinnor, individen frihet och integritet samt solidaritet med svaga och utsatta.

Under länkar till höger kan du läsa den likabehandlingsplan som gäller för Torsås kommuns förskolor.

Senast uppdaterad 2015-07-08

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se