Maxtaxa

Hushållets sammanlagda bruttoinkomst beräknas från max 49.280:-kr/månad.

Allmän förskola

Avdrag för allmän förskola görs augusti-maj, för barn i förskola. Inget avdrag för barn i pedagogisk omsorg (familjedaghem).

Juni och juli utgår ordinarie avgift. Allmän förskola gäller från och med höstterminen det år barnet fyller tre år. Verksamheten följer skolans läsårstider. 

Mer information om avgifter och regler se länkar.

 

Förskola/Pedagogisk omsorg (familjedaghem)

Barn till föräldrar som arbetar/studerar

Barn 1:  3 procent av bruttoinkomsten, dock högst 1 478 i månaden.

Barn 2:  2 procent av bruttoinkomsten, dock högst 986 kronor i månaden.

Barn 3:  1 procent av bruttoinkomsten, dock högst 493 kronor i månaden.

 

Förskola/Pedagogisk omsorg (familjedaghem)

15 timmarsbarn. Barn till föräldralediga/arbetssökande

Barn 1:  2 procent av bruttoinkomsten, dock högst 986 kronor i månaden.

Barn 2:  1 procent av bruttoinkomsten, dock högst 493 kronor i månaden.

Barn 3:  1 procent av bruttoinkomsten, dock högst 493 kronor i månaden.

 

Fritidshem

Rätt till plats inom fritidshem: Endast barn till vårdnadshavare som arbetar/studerar har rätt till plats inom fritidshemsverksamheten. För barn med särskilda behov sker särskild prövning.

Barn 1:  2 procent av bruttoinkomsten, dock högst 986 kronor i månaden.

Barn 2:  1 procent av bruttoinkomsten, dock högst 493 kronor i månaden.

Barn 3:  1 procent av bruttoinkomsten, dock högst 493 kronor i månaden.

 

Tempus

Vi använder programmet Tempus där föräldrar och personal kan själva lägga barnens vistelsetider och meddelanden i systemet.

Kvaliteten i verksamheten är hög tack vare välutbildad personal med lång yrkeserfarenhet. All personal utbildas kontinuerligt, dels genom gemensamma studiedagar för all personal, dels genom individuella kurser.

Vi lovar att göra vårt allra bästa för ditt barns utveckling. 

 

Senast uppdaterad 2020-01-14
 

Kontakt

Yvonne Häggbring

Tfn: 0486-334 33
Fax: 0486-334 31
E-post: Yvonne Häggbring

Allfargatan 38
Box 503
385 25 Torsås

 
 

Länkar

 

Tyck till om skolan

 Banner Klagomål 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se