Ansökan om förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem görs på webben

Små SkorAnsökan till förskola/pedagogisk omsorg kan göras när barnet är fött på webben. Det är viktigt att du ansöker i god tid. Kommunen är skyldig att erbjuda plats inom 3-4 månader efter inkommen ansökan. Placeringsmeddelande skickas ut 2-3 månader innan inskolningens start.

När barnet börjar förskoleklass flyttas det över till fritidshem. Finns det inget behov av fritidsplats så får du säga upp platsen.

Har du behov av fritidsplats senare så ska du alltid fylla i en ny ansökan.

Se länkar under Förskola - Förskole-fritidswebb ansökan, uppsägningar, inkomstuppgifter läggs in här.

Speciella behov
Frågor gällande barn med särskilda behov (tex språk-, funktionsnedsättning etc) kontakta förskolechef.

Uppsägning

Uppsägningstiden är två månader (60 dagar). Du får betala för denna period oavsett om platsen används eller inte. Platsen sägs upp på förskole- fritidswebben.

För mer information se Avgifter och regler.

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2018-04-18
 

Länkar

 

Tyck till om skolan

 Banner Klagomål 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se