Ansökan om förskola/pedagogisk omsorg/fritidshem

Små SkorAnsökan till förskola/pedagogisk omsorg kan göras när barnet är fött. Det är viktigt att du ansöker i god tid. Kommunen är skyldig att erbjuda plats inom 3-4 månader efter inkommen ansökan. Placeringsmeddelande skickas ut 2-3 månader innan inskolningens start.

När barnet börjar förskoleklass flyttas det över till fritidshem. Finns det inget behov av fritidsplats så får du säga upp platsen.

Har du behov av fritidsplats senare så ska du alltid fylla i en ny ansökan.

Speciella behov
Frågor gällande barn med särskilda behov (tex språk-, funktionsnedsättning etc) kontakta förskolechef.

Uppsägning

Uppsägningstiden är två månader. Du får betala för denna period oavsett om platsen används eller inte.

För mer information se Avgifter och regler.

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2016-08-18
 

Kontakt

Lena Ekevy

Lena Ekevy
Förskolechef

Tfn: 0486-334 61
E-post: Lena Ekevy

Allfargatan 38
Box 503
385 25 Torsås

 

Tyck till om skolan

 Banner Klagomål 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se