Specialpedagog

Specialpedagogen arbetar för att elever i behov av särskilt stöd ska få så goda förutsättningar som möjligt för delaktighet, utveckling och lärande. Det är elevens behov som ska styra det specialpedagogiska stödet. En pedagogisk kartläggning, som dels utreder elevens starka och svaga sidor och dels lärandemiljön, ska ligga till grund för de insatser som beskrivs i elevens åtgårdsprogram. Specialpedagogen deltar även i frågor som rör skolutveckling för att bidra till att skapa goda lärandemiljöer för alla elever.

Specialpedagoger för kommunens samtliga grundskolor: Ann-Britt Darnell och Eva Gyllin.

 

 

 

Senast uppdaterad 2017-08-17
 

Kontakt

Specialpedagog:

Ann-Britt Darnell 
Tfn: 0486-334 23
E-post:Ann-Britt Darnell 

Övergripande Specialpedagog F-6:

Eva Gyllin
Tfn: 0486-334 29
E-post: Eva Gyllin 

 

Tyck till om skolan

 Banner Klagomål 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se