Skolkurator

Skolkuratorns arbete är direkt riktat till elever eller indirekt via skolpersonal för att stödja enskild elev eller övergripande och förebyggande för att skapa en god miljö för elevers hälsa, lärande och utveckling. Kuratorns uppdrag innebär att föra in psykosocialt arbete i skolan för att bidra till att eleven uppnår kunskapsmålen. Skolsocialt arbete omfattar insatser på såväl individ-, grupp- och organisationsnivå. Vanliga frågor som skolkuratorn arbetar med är t.ex. stress, utanförskap, mobbning, dåligt mående kopplat till skolan, relationer m.m. Skolkuratorn kan också vara behjälplig med att förmedla kontakt med andra hjälpinstanser. Nya ärenden till skolkuratorn går via elevhälsans anmälningsblankett som fylls i av skolpersonal.

Skolkurator för Gullabo, Söderåkra, Bergkvara, Torskolan och grundsärskolan: 

 

 

 

Senast uppdaterad 2019-08-23
 

Kontakt

Kurator Torskolan F-9 och Bergkvara skola

Josefin Folkesson  

Tfn: 0486-334 30
E-post: Josefin Folkesson

  

Kurator Torskolan F-6, Gullabo skola F-3, Söderåkra skola F-6 samt Frejaskolan (grundsär)

Lovisa Karlsson

Tfn: 0486-334 24
E-post: Lovisa Karlsson

 

Tyck till om skolan

 Banner Klagomål 

Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås, Tfn 0486-331 00, Fax 0486-331 05, Orgnr 212000-0696, BG 642-3446, info@torsas.se